Onze Diensten

Support Advies werkt altijd op basis van de gedragscodes, namelijk: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Onze opdrachtgevers kunnen altijd rekenen op adequate uitvoering van administratieve diensten en betrouwbare financiële verslaglegging.

ADVIEZEN
Wij adviseren u graag over al uw financiële zaken, administratie, fiscale zaken en onder meer over de rechtsvorm van een onderneming.

DIENSTEN
Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

·         Verzorgen van uw administratie en doen van aangifte omzetbelasting

·         Het samenstellen van uw jaarrekening. Tussentijdse rapportages, liquiditeitsprognoses en publicatiestukken.

·         Het verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

ADMINISTRATIES
Administratieve dienstverlening, waaronder het verzorgen van administraties, aangifte omzetbelasting en het optimaliseren van administraties ten behoeve van tussentijdse overzichten. Wij werken met het softwarepakket Snelstart voor de administratie.